เครื่องวัดความแสงสว่าง มีหลายรุ่น แม่นยำสูง
วัดแสงสว่าง สำนักงาน โรงงาน ห้องพัก
มีตั้งแต่ รุ่น 50,000 – 200,000 Lux

เหมาะกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการ ใช้ติดตัว พกพาง่าย

เปรียบเทียบเครื่องวัดแสงรุ่นต่างๆ

Showing all 4 results