เครื่องวัดความเร็วรอบ เป็นเครื่องมือ วัด ความเร็วในการหมุน ของ เพลา หรือจานหมุน ใน มอเตอร์ หรือ เครื่องจักร อื่น ๆ  อุปกรณ์ที่ มักจะ แสดง รอบต่อ นาที (RPM ) บนหน้าปัด ในรูปแบบอะนาล็อก

แต่ ในปัจจุบัน การแสดงผลแบบดิจิตอล ได้รับความนิยม มากขึ้น

เครื่องวัดความเร็วรอบ ในภาษาอังกฤษคือ tachometer คำนี้ มาจาก ภาษากรีก ταχος ( tachos ” ความเร็ว “) และ Metron ( ” วัด “)

เปรียบเทียบเครื่องวัดความเร็วรอบ รุ่นต่างๆ

Showing all 5 results